Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Betegjogok képes leírás - Orvosi műhiba.tlap.hu
részletek »

Betegjogok - Orvosi műhiba.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: orvosi-muhiba.tlap.hu » Betegjogok
Keresés
Találatok száma - 13 db
Az intézmény elhagyásának joga

Az intézmény elhagyásának joga

Az egészségügyi intézmény elhagyásának joga evidenciának tűnik, hiszen a beteg gyógyulása érdekében saját elhatározása alapján fordul orvoshoz, ugyanígy saját elhatározása alapján dönthet arról, hogy a javasolt kezelést igénybe veszi-e, s abban az intézményben veszi-e igénybe, ahol azt megkezdték, illetve eldöntheti, hogy a továbbiakban otthonában kíván gyógyulni. A fenti alapelvet szem előtt tartva mondja ki az Eütv. 12. § (1) bekezdése, hogy a betegnek joga van a gyógyintézetet elhagyni, amennyiben azzal mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti, továbbá e helyen is beépíti a szabályozásba a már ismert garanciális elemet, amely szerint e jog csak törvényben meghatározott esetekben korlátozható.

Betegjogok - eü-i törvény kivonat

Betegjogok - eü-i törvény kivonat

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény II. fejezete szól a betegjogokról. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, a betegjogok kettős szabályozása található a törvényben, hiszen az orvosok, egészségügyi szolgáltatók megfogalmazott kötelességei a másik nézőpontból betegjogokként értelmezhetők.

Betegjogi szabályozás nemzetközi összehasonlításban

Betegjogi szabályozás nemzetközi összehasonlításban

A betegjogok kodifikálásának hazai története a rendszerváltás után kezdődött, s 1997-ben az Országgyűlés elfogadta az egészségügyi törvényt, amely Magyarországon először önálló fejezetet szentelt e - kialakulóban lévő - jogágazat szabályozásának. Miközben az új jogintézmények hazánkban még kísérleti stádiumban vannak - gondolva akár a betegjogi képviselőre, akár a kórházi felügyelőtanácsokra -, a nemzetközi közösségben már egy új, határokon átívelő bioetika körvonalazódik. A témában eddig alkotott művek leginkább egy-egy ország vagy régió jellemzésével foglalkoztak, a hazai betegjogi szabályozás fejlesztésének irányának meghatározásához azonban globális áttekintés is szükséges. Ezért a következőkben a hatályos magyar egészségügyi törvénynek az úgynevezett általános betegjogokról rendelkező fejezetei és a Föld ötvenöt országának betegjogi témában alkotott szabályai, illetve a legfontosabb releváns nemzetközi deklarációk - így az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Amszterdami Deklarációja és Ljubljanai Kartája, az Európa Tanács Bioetikai Konvenciója, az Orvosi Világszövetség (WMA) Genfi Deklarációja, nemzetközi etikai kódexe, Lisszaboni és Ottawai Deklarációja - kerülnek összehasonlításra.

Orvosi műhiba magazin hírek
Benne felejtették a méhlepényt. Lehetséges-e ilyen műhiba?
Benne felejtették a méhlepényt.... Benne felejtették a méhlepényt. Ezen meghökkentő címmel tudósít egy magyar bulvárlap egy angliai műhibáról. "Egy frissen szült kismamában hagyták a méhlepényt az orvosok – az asszony két hónapon át szenvedett, mire rájöttek a bakira." foglalta össze a cikk a történteket. De vajon lehetséges-e, hogy egy szülészorvos megfeledkezzen a méhlepényről ? Műhiba!...
Orvosi műhiba a rokkantosítás során
Orvosi műhiba a rokkantosítás során Régebben rokkantsági nyugdíjat, 2012. évtől megváltozott munkaképességűek...
Bennhagyott gumikesztyű darab okozott gennyedést a korábban tévedésből műtött mellben
Bennhagyott gumikesztyű darab okozott... Számos alkalommal lehet olvasni olyan (sokszor elképesztő) esetekről, mikor a...
Emberi méltósághoz való jog

Emberi méltósághoz való jog

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 10. § (1) bekezdése szerint az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani. Ez a tőmondat ugyan szerényen bújik meg a sokszor taxatív felsorolásokat és részletező szabályokat tartalmazó rendelkezések között, ugyanakkor a betegjogoknak szinte a legfontosabb alaprendelkezése. Annak ellenére, hogy a betegek jogai az esetek nagy részében valamely tételesen nevesített sérelem miatt szenvednek csorbát, illetve a jogok egy részének sérelme komoly anyagi következményekkel jár, az egészségügyi ellátás során mégis ez a röviden megfogalmazott alapjog szenvedi el a legtöbb sérelmet, illetve ennek megsértése okozza a betegeknek a legtöbb traumát.

Szabad orvosválasztás

Szabad orvosválasztás

A szabad orvosválasztás azt jelenti, hogy a beteg megválaszthatja, ki az az orvos, melyik az az intézmény, amelyben a leginkább megbízik, ezért itt szeretné igénybe venni az ellátást. Ez azonban nem azt jelenti, hogy bárhova bármelyik orvoshoz elmehetünk, nem jelenti azt, hogy bármelyik orvos fogadni köteles.

Alapvető betegjogok - Liszaboni deklaráció

Alapvető betegjogok - Liszaboni deklaráció

Az Egészségügyi Világszervezet 1981-ben jelentette meg az alapvető betegjogokat is összefoglaló Liszaboni deklarációt. E dokumetnum a teljesség igénye nélkül fogalmaz meg számos alapvető betegjogot. Magyarországon az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény a nemzetközi normákon alapulva foglalja össze a betegek jogait.

Ellátás visszautasításának a joga

Ellátás visszautasításának a joga

Az egészségügyi ellátás visszautasításának joga sokban hasonlít az önrendelkezési joghoz. Ugyanakkor a hétköznapokban is sokszor említik az ellátás visszautasításának jogát, de ez többnyire az eutanázia kérdése kapcsán kerül felszínre. Az önrendelkezési jog kapcsán megismertek szerint e betegjog érvényesülésénél is egyik lényeges szempont, hogy a beteg az egészségügyi ellátást - szabad akaratából, kényszertől mentesen - visszautasíthatja. Látszólag a visszautasítás joga korlátlan, azonban e jogosultságra is jellemző, hogy nem abszolút értelemben véve kezelendő, korlátozása lehetséges törvényes keretek között arányosan, de lényeges tartalmát tekintve nem. A kivétel ebben az esetben is az, hogy nem utasítható vissza az egészségügyi ellátás, ha ezzel mások élete vagy testi épsége lenne veszélyeztetve. Nem utasítható vissza az életfenntartó vagy életmentő beavatkozás, ha a beteg várandós és előre láthatóan képes a gyermek kihordására.

Felfedezésre várnak a betegjogok

Felfedezésre várnak a betegjogok

Magyarország az elsők közt foglalta törvénybe a betegjogokat, de polgárai nincsenek tisztában azzal, hogy mi a jussuk betegként, idős- vagy gyermekotthon lakójaként. E tudásnak az ilyen intézményben dolgozók is jócskán híján vannak. Tízből csak minden negyedik magyar tudja, hogy vannak betegként, illetve szociális ellátásra szorulóként jogai, ám amikor a vizsgálók rákérdeztek, mik ezek, egyet sem tudtak említeni.

Betegjogi képviseleti rendszer

Betegjogi képviseleti rendszer

A betegjogi képviselői intézmény hivatalosan 2000 júliusában indult meg, amikor is 54 képviselő kezdte meg működését az ÁNTSZ égisze alatt. Jelenleg 55 képviselő tevékenykedik az országban (13 Budapesten és 42 a megyékben), beosztásuknál a területi elv érvényesül. A betegjogi képviselők -minden ellenkező vélekedés dacára- nem az orvosok ellen dolgoznak. Rendszerint 2-3 képviselő dolgozik megyénként, ezért általában több intézmény tartozik egy képviselőhöz. Sok olyan is akad közöttük, akinek 5 vagy 6 kórházat is el kell látnia. Ebből kifolyólag egy képviselő rendszerint 2-3 órát tud csak eltölteni egy kórházban, heti 1-2 alkalommal. A képviselők egy része főállásban látja el feladatát, zömük azonban csak részmunkaidőben dolgozik. Ez sokszor meglehetősen szerencsétlen helyzetet teremt, hiszen bizonyos típusú jogsértések esetében elengedhetetlen, hogy a képviselő azonnal és könnyen elérhető legyen a beteg számára.

Hirdetés
Pszichiátriai visszaélések Magyarországon

Pszichiátriai visszaélések Magyarországon

Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért nemzetközi szinten 1969. óta vizsgálja ki és tárja fel a pszichiátria területén történő emberi jogi sérelmeket, visszaéléseket. Ugyanezen a munka Magyarországon 1994-ben kezdődött el.

Betegjogok a gyakorlatban

Betegjogok a gyakorlatban

Betegjogok a gyakorlatban: Szervetlen fejlődés Az egészségügyre költött évi 1500 milliárd forintjuk dacára a magyar adó- és járulékfizetők döbbenetesen sokszor tapasztalhatják, hogy a rendszerben kutyába sem veszik őket, legfeljebb munkadarabszámba mennek. Tíz éve törvény védené a jogaikat, a helyzet mégis egyre rosszabb. Mi ennek az oka, és mi hozhat szemléletváltást?

Pszichiátriai betegek jogai

Pszichiátriai betegek jogai

A tájékoztató a kórházak pszichiátriai osztályaira, illetve pszichiátriai otthonokba került embereknek próbál segíteni azzal, hogy megismerteti őket jogaikkal. A pszichiátriai betegek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályokat az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. (154.) törvény szabályozza. Ebben a törvényben részletesen megtalálhatóak az egészségügyi szolgáltatások általános szakmai feltételei, színvonalának garanciái is. Meismerhetők alapvető fogalmak is, mint pl. veszélyeztető magatartás, közvetlen veszélyeztető magatartás, köteletző gyógykezelés stb.

Betegjogokat az Alkotmányba !

Betegjogokat az Alkotmányba !

Magzatvédelem, népegészségügyi prevenció, béranyaság, őssejtterápia, elmúlás és kegyelet - egyebek mellett ezekben a kérdésekben javasol iránymutatást a Nemzeti Egészségügyi Tanács az alkotmány-előkészítő eseti bizottságnak. Részben korszerűsítené, részben pedig kiegészítené az 1949-ben született alkotmány egészségre vonatkozó részét az alaptörvény lehetséges módosításával foglalkozó munkacsopor­tok egyike, a Nemzeti Egészségügyi Tanács (NET). Javaslatai elsősorban a betegjogok kiteljesítését, az alkotmányba történő beemelését célozzák, segítve a majdani kodifikációt.

Tuti menü