Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Orvosi műhiba - fogalomtár képes leírás - Orvosi műhiba.tlap.hu
részletek »

Orvosi műhiba - fogalomtár - Orvosi műhiba.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: orvosi-muhiba.tlap.hu » Orvosi műhiba - fogalomtár
Keresés
Találatok száma - 10 db
Rendkívüli halál

Rendkívüli halál

A rendkívüli halál jogi kategória. Azokat a haláleseteket foglalja magában, amelyekben a bekövetkezés módja, körülményei, azok bizonytalanságai felvetik annak a lehetőségét, hogy a halál nem természetes módon következett be. Sótonyi Péter professzor, az orvosegyetem Igazságügyi és Biztosítási-orvostani Intézetének igazgatóhelyettese beszél egy magazinnak az igazságügyi orvostanról, tapasztalatairól.

Orvosi dokumentáció

Orvosi dokumentáció

Az orvosi dokumentáció az orvosi munka során keletkező adatok, tények rögzítése. Hagyományosan papíron, ma már egyre inkább elektronikus adathordozón, számítógép segítségével készül. A legutóbbi évtizedekben az orvosi dokumentációval kapcsolatos szemlélet erősen átalakult, amennyiben ma már az a nézet terjed el, hogy az orvosi dokumentumok adatai a beteg 'tulajdonát' képezik, vagyis a beteg rendelkezik fölöttük

Orvosi műhiba vagy kockázat

Orvosi műhiba vagy kockázat

Az orvosi tevékenység kockázatának körébe tartozik minden olyan egészségkárosodás vagy halál, amely a tevékenységnek nem szükségszerű velejárója, bekövetkezte éppen ezért előre nem látható, így eleve nem hárítható el. Kockázatról mindemellett csak abba az esetben lehet szó, amennyiben az orvosi foglalkozás szabályainak mindenben megfelelő tevékenység mellett következett be.

Orvosi műhiba magazin hírek
Benne felejtették a méhlepényt. Lehetséges-e ilyen műhiba?
Benne felejtették a méhlepényt.... Benne felejtették a méhlepényt. Ezen meghökkentő címmel tudósít egy magyar bulvárlap egy angliai műhibáról. "Egy frissen szült kismamában hagyták a méhlepényt az orvosok – az asszony két hónapon át szenvedett, mire rájöttek a bakira." foglalta össze a cikk a történteket. De vajon lehetséges-e, hogy egy szülészorvos megfeledkezzen a méhlepényről ? Műhiba!...
Orvosi műhiba a rokkantosítás során
Orvosi műhiba a rokkantosítás során Régebben rokkantsági nyugdíjat, 2012. évtől megváltozott munkaképességűek...
Bennhagyott gumikesztyű darab okozott gennyedést a korábban tévedésből műtött mellben
Bennhagyott gumikesztyű darab okozott... Számos alkalommal lehet olvasni olyan (sokszor elképesztő) esetekről, mikor a...
Illeték, perköltség

Illeték, perköltség

A perköltség összetevői: illeték, per egyéb költségei (tanúdíj, szakértői díj, ügygondnoki díj, helyszíni szemle díja, tolmács díja), ügyvédi díj és költség. A bírósági eljárásért illetéket kell az állam felé megfizetni. Általában az illetéket az eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles megfizetni, az orvosi műhiba perek azonban un. tárgyi illetékfeljegyzési jogos ügyek. Ez azt jelenti, hogy a felperesnek - jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül - nem kell az illetéket a kereset benyújtásakor előzetesen lerónia, hanem az illeték megfizetéséről a bíróság a per végén határoz, s a pervesztes felet kötelezi annak viselésére.

Költségmentesség, költségkedvezmények a perben

Költségmentesség, költségkedvezmények a perben

A polgári eljárások során az alábbi költségkedvezmények alkalmazására kerülhet sor: - költségmentesség, - költségfeljegyzési jog, - illetékmentesség, - illeték-feljegyzési jog, - mérsékelt illeték. Személyes költségmentesség: Azt a felet, aki jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán a perköltséget fedezni nem tudja, jogai érvényesítésének megkönnyítése végett - kérelmére - részleges vagy teljes költségmentesség illeti meg. A személyes költségmentességet a bíróság engedélyezi.

Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés

Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés

Aki foglalkozása szabályainak megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki vagy testi sértést okoz, az valósítja meg a bűncselekményt . A bűncselekmény védett jogi tárgya az emberi élet, testi épség és egészség.

Hozzátartozói kárigények

Hozzátartozói kárigények

A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma által 2008. áprilisában megvitatott anyag, mely azon esetekre vonatkozó bírói gyakorlatot tekinti át, mikor 'orvosi műhiba' következtében meghalt személy hozzátartozói un. nem vagyoni kártérítést igényelnek. Az iránymutatásnak tekinthető összefoglaló szülő, gyermek, házastárs, élettárs elvesztése következtében kialakult szituációt elemzi a peres úton érvényesíthető nem vagyoni károk (hátrányok) fennállása szemszögéből.

Tájékozott beleegyzés

Tájékozott beleegyzés

A tájékozott beleegyezés az egészségügyi ellátás, illetve orvosbiológiai kutatások során egy olyan folyamat, amelyben a beteg/páciens, törvényes képviselő megismeri az adott beavatkozás előnyeit, veszélyeit és ezek alapján dönt.

Nem vagyoni kár

Nem vagyoni kár

A nem vagyoni kár az a hátrány, amely a károsultat a személyhez fűződő jogai sérelme miatt érte, ennek pénzbeli ellensúlyozása, kompenzációja a nem vagyoni kártérítés. Az Alkotmánybíróság megfogalmazása szerint a nem vagyoni károk vagyoni mércével mérhetetlenek, így a polgári jogi védelem módja - a kártérítés - a sérelemhez képest valójában inadequat. (34/1992. (IV. 1) AB határozat. A jogintézmény ellentmondásait Dr. Lábady Tamás szavai találóan tükrözik: ... a bíróra hárul annak becslése, ami becsülhetetlen, és annak jóvátétele, mai helyrehozhatatlan

Hirdetés
Az orvosi műhiba fogalma

Az orvosi műhiba fogalma

'Orvosi műhiba', mint jogi fogalom nem létezik, a köznyelvben azonban ez a kifejezés terjedt el. A polgári kárfelelősségi tényállás szempontjából felróható orvosi magatartásnak, a büntetőjogi felelősség szempontjából a szakmai szabályszegésnek van jelentősége.

Tuti menü